+

Karijera

Diplomirani inženjeri šumarstva – Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa mogu se zaposliti u: organizacijama koje pripadaju privrednim oblastima vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede i dr., u organizacijama koje upravljaju prirodnim resursima, kompanijama koje pružaju savetodavne usluge u oblasti ekološkog inženjeringa i vladinim agencijama.

Diplomirani inženjeri sa ovim stepenom obrazovanja mogu se zapošljavati u komercijalnim kompanijama, javnim preduzećima, vodoprivrednim preduzećima, istraživačkim centrima, školama i fakultetima, vladinim organizacijama, kao ministarstvima i agencijama, lokalnim organima i opštinama i dr., kao i na drugim poslovima na kojima se traži ovaj stepen obrazovanja.