+

Реч студената

Приликом уписа факултета имао сам велику дилему, неки технички факултет или природне науке, после мало истраживања нашао сам њихов спој – еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Од самог његовог постанка човек је у сталној корелацији са природом, одувек је зависио од ње, а мало ју је поштовао. Ми на еколошком инжењерингу се итекако трудимо да поштујемо њене потребе и да јој на сваки могући начин помогнемо. Наш циљ није мењање природе, већ покушај да је истовремено сачувамо и прилагодимо нашим потребама. Природа, иако неукротива, може се на одређене начине контролисати – управо се том контролом на овом смеру и бавимо. Зато, ко год се одлучи за овај смер може бити уверен да ће уз стручан кадар и мноштво теренских настава стећи знања и искуства потребна за будући посао.


Петар Нешковић

Студирање у оквиру Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса омогућава нам стицање стручног знања из области заштите земљишта и уређења водотокова, која су дефицитарна. Сагледавање проблема је обједињено, еколошким и инжењерским аспектом, што ме је привукло овој струци. Код студената се подстичу самостална истраживања уз одговоран надзор професора. Усвајање знања темељи се, не само на предложеној литератури, већ и разноврсним искуствима професора, као и теренским наставама. Систем је веома ефикасан, јер се са мањим бројем студената може постићи много већи успех. Конкретно, ментори имају бољи увид у активности, могућност контроле и усмеравања студената ка жељеним интересовањима.


Филип Васић

Свако од нас има одговорност према својим одлукама, па је тако једна од важнијих животних одлука и упис на факултет. Одмах ме је привукао назив инжењер у заштити водних и земљишних ресурса, а када сам кренула са студијама, знала сам да је то мој будући позив. Одлична сарадња између професора и студената, теренске наставе, на којима сам доста видела и научила, само су били потврда да нисам погрешила. Ако желите да будете окружени природом, а да у исто време учините нешто за њу, наш смер би био ваш прави избор.


Ирена Станишић

Колико год је изучавали, природа остаје велика мистерија. Али докле год тежимо да разумемо њене законе, да јој се приклонимо и поклонимо ‒ живећемо. На овом одсеку трудимо се да се приближимо природи, и њу приближимо нама, тако да корист буде обострана. На другој години представа о будућој професији и даље је магловита, али нас професори великог знања и искуства, интересантна предавања и још интересантније теренске наставе уверавају да смо на правом путу ка будућности и опстанку.


Ангелина Новаковић

Човечанство као и биљни и животињски свет зависе од квалитета земљишта и вода. Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса нам омогућава да научимо како да их чувамо, спасимо, побољшамо и унапредимо наше животе у складу са природом. Током студирања, бројне теренске наставе, како код нас тако и ван земље, омогућиле су ми одличну практичну примену наученог, размену искуства са колегама у иностранству и добро дружење. Ако желите да научите како да живите у складу са природом, чувате ресурсе за будуће генерације, спречавате нежељене последице од природних непогода, велико искуство, несебичност, знање и стручност професора са овог одсека ће вам помоћи у томе.


Наталија Момировић

Још од детињства сам био заљубљеник у природу и желео да дам свој допринос у очувању њених лепота. Због тога сам се и одлучио да упишем овај смер. Бити инжењер у заштити земљишних и водних ресурса значи бити градитељ и чувар природе. Човек својим негативним утицајем делује деструктивно на животну средину и самим тим деградира земљишне и водне ресурсе. Природи су потребне стотине година да се опорави самостално, а ми, као инжењери у заштити земљишних и водних ресурса, својим радом, својим истраживањима и пројектима потпомажемо њен опоравак и знатно скраћујемо време које је за њега потребно. Овај смер одликује рад у мањим групама, па се самим тим успоставља изванредна сарадња са професорима и асистентима. Изузетно значајан саставни део овог смера су и теренске наставе. Уколико желите да, попут мене, дате свој допринос природи и својим пројектима помогнете у очувању два најбитнија ресурса, воде и земљишта, ово је прави смер за вас.


Душан Фурјановић

У циљу да побољша квалитет свог живота, човек је кроз историју немарно трошио природне ресурсе и уништавао природу, што је пореметило равнотежу и довело до глобалних промена на Земљи као и деструктивних процеса. Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса првенствено је осмишљен да заштити ова природна добра од даљих ерозионих процеса и пробуди еколошку свест људи као и сам рад на очувању природе. Кроз интересантан програм будући инжењери стичу знања из многих области попут шумарства, водопривреде, пројектовања а поред теоријског веома је значајан и практичан вид наставе који подразумева обилазак многобројних терена где студенти могу видети ситуације и пројекте у природи и тумачити најпогоднија решења која воде ка заштити еродираних подручја. Смер се бави заштитим првенствено водне ерозије и борбом против природних непогода као што су поплаве.


Ана Болић

Као мастер студент Шумарског факултета на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, упозната сам са многим еколошким проблемима у области инжењеринга. Кроз многобројне теренске наставе и стручност професора на овом одсеку развијамо еколошку свест и заједничким снагама настојимо да спречимо многе катастрофе које погађају природу, а самим тим и човека. Мој задатак и задатак свих мојих колега јесте да спречимо појаву нових, заштитимо и обновимо природне ресурсе, али и да утичемо на свест људи према очувању животне средине. Будућност је пред нама, придружите нам се.


Јелена Петровић