+

Сарадња и руковођење

ПРОЈЕКТИ КОЈИМА СУ РУКОВОДИЛИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ БИОЕКОНОМИЈЕ, ПОЛИТИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА У ШУМАРСТВУ И ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

 1. Прojeкaт „Forests in Women’s Hands (Fem4Forest)“, Interreg Danube Transnational Programme (2020-2022). Нaциoнaлни прojeкт мeнaџeр: др Jeлeнa Нeдeљкoвић.
 2. Пројекат „Организација и активности шумарске саветодавне службе у Србији: програм мера за унапређење стручно-саветодавних послова у шумама сопственика-физичких лица”, Министарство пољопривреде и заштите животне средине ‒ Управа за шуме (2015‒2016). Руководилац пројекта: проф. др Драган Нонић;
 3. пројекат „Истраживање типова власника приватних шума у Србији у циљу развоја система мера подршке шумарству приватног сектора”, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2012‒2013). Руководилац пројекта: проф. др Драган Нонић;
 4. Пројекат „Ланац стварања вредности недрвних шумских производа и њихова улога у развоју шумарског сектора Србије”, Министарство пољопривреде, шумарства и пољопривреде (2012‒2013). Руководилац пројекта: проф. др Љиљана Кеча;
 5. Пројекат „Истраживање потенцијала комерцијализације и маркетинга недрвних шумских производа и њихова улога у развоју шумарског сектора АП Војводине”, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (2012‒2013). Руководилац пројекта: проф. др Љиљана Кеча.
 6. Пројекат „Истраживање развоја предузетништва у шумарству приватног сектора у Србији: Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа”, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2011‒2012). Руководилац пројекта: проф. др Ненад Ранковић;
 7. Пројекат „Развој малих и средњих предузећа у Тимочком шумском подручју: систем мера подршке и модел организовања“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒Управа за шуме (2009‒2010). Руководилац пројекта: проф. др Ненад Ранковић;
 8. Пројекат „Research into the organization of private forest owners in the Western Balkan region-PRIFORT” (EFI project 5044), Austrian Ministry of Agriculture and Forestry, Environment and Water Management & European Forest institute, Finland (2007-2009). Национални руководилац пројекта: проф. др Драган Нонић;
 9. Пројекат „Организација приватних шумовласника Западног Балкана са посебним освртом на Републику Србију”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме и ЈП „Србијашуме” (2007‒2008). Руководилац пројекта: проф. др Драган Нонић.
 10. Пројекат „Curriculum Development in Forestry Sciences”, EU-TEMPUS CD_JEP-16071-2001, Belgrade, Tirana, Sarajevo, Padua, Aberdeen and Freiburg (2002‒2004). Национални руководилац пројекта: проф. др Драган Нонић;
 11. Пројекат „Forest Sciences Education and Research Network South-East-Europe-FORNET ”, DAAD Foundation, Freiburg, Belgrade, Sarajevo, Sopron, Tirana, Zagreb (2001‒2003). Национални руководилац пројекта: проф. др Драган Нонић.