+

Чланови катедре

Шеф катедре: др Љиљана Кеча, ред. проф.
Заменик шефа катедре:
др Драган Нонић, ред. проф.
Секретар катедре:
др Јелена Недељковић, ванр. проф.

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА:

  • др Сретен Јелић, ванр. проф. Универзитета у Београду – Пољопривредног факултета

САРАДНИЦИ: