+

Публикације

Уџбеници и помоћни уџбеници

  • Медаревић, М., Милошевић, Р. (2021): Типолошке основе у намени шума. Универзитет у Београду-Шумарски факултет
  • Цвјетићанин, Р, Брујић, Ј, Перовић, М, Ступар, В. (2016): Дендрологија. Унивpзитет у Београду-Шумарски факултет
  • Кнежевић-Ђорђевић, В., Јоксимовић, В. (2002): Петрографија са геологијом коре распадања. Универзитет у Београду-Шумарски факултет
  • Никић, З., Гајић, Б. (2014): Петрографија са геологијом у шумарству. Универзитет у Београду-Шумарски факултет
  • Вучићевић, С. (1999): Шума и животна средина. Ј.П. “Србијашуме”, Београд, Универзитет у Београду-Шумарски факултет

Практикуми и приручници

  • Цвјетићанин, Р, Перовић, М. (2016): Практикум из дендрологије. Универзитет у Београду-Шумарски факултет
  • Цвјетићанин, Р, Перовић, М. (Приручник за одређивање најзначајнијих аутохтоних врста храстова (Quercus L). Универзитет у Београду-Шумарски факултет
  • Кнежевић, М., Кошанин, О. (2015): Практикум из педологије. Универзитет у Београду-Шумарски факултет
  • Милошевић, Р. (2012): Практикум из типологије. Универзитет у Београду-Шумарски факултет