+

Списак предмета

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Bachelor – BSc)

I година студија

Семестар I

Семестар II

 

II година студија

Семестар III

Семестар IV

III година студија

Семестар V

Семестар VI

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Master – MSc)
МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Семестар I

 Семестар II

  • Студијски истраживачки рад
  • Стручна пракса
  • Мастер рад

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (PhD)
ПОДМОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ