+

Педолошка лабораторија

Педолошка лабораторија постоји и ради скоро 70 година. Лабораторија припада Катедри екологије шума. Поред научно-истраживачког рада, у Лабораторији се врши припрема и извођење лабораторијских вежби из предмeта Педологија и Исхрана биља, са студентима: Одсека за шумарство, Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса и Одсека за пејзажну архитектуру. Услуге педолошке лабораторије користе студенти свих нивоа студија, при изради завршних и дипломских-мастер радова, као и при изради докторских дисертација.

Педолошка лабораторија пружа услуге и трећим лицима. У педолошкој лабораторији може се испитати сет следећих физичких и хемијских особина земљишта:  водне особине и водни капацитети земљишта, специфичне масе земљишта, гранулометријски састав (текстура), хемијску реакцију земљишта, карактеристике адсорптивног комплекса, садржај и састав хумуса, садржај калцијум карбоната, садржај укупног азота, садржај лакоприступачног фосфора и калијума.

Поред лабораторијских услуга бавимо се и теренским проучавањима и узорковањем земљишта. Такође пружамо и услуге анализе и давања стручног мишљења о физичко-хемијским особинама земљишта, плодности земљишта, могућностима мелиорације земљишта, избор врста за пошумљавање итд.

Лица за контакт:  др Оливера Кошанин