+

Линкови

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Универзитет у Београду
Институт за шумарство
Институт за низијско шумарство и животну средину
Пољопривредни факултет Београд
Пољопривредни факултет Нови Сад

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме
Ловачки савез Србије
Завод за заштиту природе Србије
ЈП „Србијашуме“
ЈП „Војводинашуме“
Национални парк Копаоник
Национални парк Тара
Национални парк Ђердап
Национални парк Фрушка гора

Шумарски факултет Бања Лука
Шумарски факултет Скопље
Шумарски факултет Сарајево
Биотехнички факултет Љубљана
Шумарски факултет Загреб
Шумарски факултет Беч (BOKU)– Аустрија
Шумарски факултет Брно – Чешка
Шумарски факултет Aberdeen – Шкотска
Универзитет за шумарство Москва – Русија
Универзитет за шумарство Софија
Факултет за дрвну индустрију – Брашов
Шумарски факултет Зволен
Шумарски факултет Фрајбург
Шумарски факултет универзитета у Торонту – Канада
Колеџ за шумарство, универзитет Орегон

ISO
FAO
IUFRO
EFI
METLA
FORMEC
COST

Stihl
Husqvarna
JohnDeere
Valmet
Ponsse
Valtra
Caterpillar
Ialc- International association logging championchips

CIC – International Council for Game and Wildlife Conservation
FACE
IUCN – International for Conservation of Nature
WWF – World Wildlife Fund