+

Пројекти

ПРОЈЕКТИ НА КАТЕДРИ КОРИШЋЕЊА ШУМСКИХ РЕСУРСА

 1. Научноистраживачки пројекат: „Избор метода и система рада при коришћењу случајних приноса насталих као последица сушења шума, ледолома и ледоизвала на подручју Србије”, Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине ‒Управа за шуме (2015‒2016). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 2. Научноистраживачки пројекат: „Нормирање радова у шумарству са посебним освртом на избор технологија у ЈП Војводинашуме”, ЈП Војводинашуме (2013‒2016). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 3. Научноистраживачки пројекат: „Коришћење шумске биомасе из шума Републике Српске”, ЈПШ Шуме Републике Српске (2013). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 4. Научноистраживачки пројекат: „Методика израде сортиментних таблица”, ЈПШ Шуме Републике Српске (2013). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 5. Научноистраживачки пројекат: „Технике и технологије коришћења шумског остатка у брдско‑планинским подручју Србије”, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2011‒2012). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 6. Научноистраживачки пројекат: „Савремене технике и технологије коришћења шума”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒Управа за шуме (2010). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 7. Научноистраживачки пројекат: „Коришћење шума у приватном власништву”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2009). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 8. Научноистраживачки пројекат: „Мониторинг обложених канала за наводњавање у пољским ловиштима Војводине”, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” (2009). Руководилац пројекта др Драган Гачић.
 9. Научноистраживачки пројекат: „Предлог мера за спречавање штета на дивљим сисарима услед облагања канала за наводњавање”, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” (2008). Руководилац пројекта др Драган Гачић.
 10. Научноистраживачки пројекат: „Истраживање штета од крупне дивљачи и њихов утицај на шумске екосистеме Републике Србије”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2007‒2008). Руководилац пројекта др Драган Гачић.
 11. Научноистраживачки пројекат: „Истраживање ефеката рада тракторске екипаже и установљавање норми и норматива рада на пословима искоришћавања шума са посебним освртом на оспособљавање кадра за послове нормирања”, ЈП Војводинашуме (2008‒2012). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 12. Научноистраживачки пројекат: „Коришћење шума у приватном власништву”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2008). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.
 13. Научноистраживачки пројекат: „Технике и технологије коришћења шумског остатка у брдско‑планинским подручју Србије”, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2011‒2012). Руководилац пројекта др Милорад Даниловић.