+

Миленко Мирић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 886
Е-маил: milenko.miric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 96 А
Консултације: по договору са студентом – сваким радним даном

Професор у пензији. Рођен 5. 4. 1952.године у Новом Саду. XIV београдску гимназију завршио у Београду. Дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1978. године. Магистарски рад одбранио 1983. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију одбранио 1994. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби:

 • асистент‑приправник ‒ 1980. године,
 • асистент ‒ 1983. године,
 • доцент ‒ 1994. године,
 • ванредни професор ‒ 2001. године,
 • редовни професор ‒ 2005. године.

Чланство у домаћим и међународним организацијама:

 • СИТЗМ Србије (Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије)
 • IRG/WP (International Research Group on Wood Preservation)

Оснивач Катедре за заштиту дрвета Шумарског факултета Универзитета у Београду 2006. год.
Усавршавања у иностранству:

 • Univerzitӓt Hamburg ‒ Institut für Holzbiologie und Holzschutz, Bundesforschungsanstalt fur Holz-und Forst Wirtschaft, Leuschnerstr. 91, 2050 Hamburg 80. Deutschland: 1983/1984. године, 1985. године, 1986. године, 1987. године, 1988. године, 1989. године, 2007. године.

Инострани члан Комисије за оцену докторске дисертације кандидата М. Welzbacher-a na Univerzitetu u Hamburgu (2006).
Објавио самостално или са сарадницима преко 150 научних и стручних радова на српском или енглеском језику. Учествовао на великом броју пројеката финансираних од стране Министарства за науку или технолошки развој.
Сарађује са стручњацима Завода за заштиту споменика културе РС на заштити споменика културе од дрвета. Сарађује са стручњацима из Народног музеја РС – Одсека за конзервацију и рестаурацију .

Ужа научна област

Заштита дрвета

Област истраживања

Лигниколне гљиве; ксилофагни инсекти; заштита споменика културе од дрвета; заштита конструкција и дрвета у ентеријеру и екстеријеру; заштита дрвне сировине на стоваришту.

Одабрани научни радови

 • Mirić, M., Ivković, S., Rajković, S., Marković, M. (2012): “Microscopical changing of the main wood anatomical elements of Pedunculate and Sessile Oaks due to attack of the White rot fungus Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouz.”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No 1, pp. 26‒30.
 • Mirić, M., Ivković, S., Rajković, S., Marković, M. (2012): “Decaying fungi affecting sustainable production of wooden biomass as renewable source of energy”, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Tome X, Fascicule 1, pp 99‒103, ISSN 1584-2665.
 • Rajković, S., Marković, M., Rakonjac, LJ., Nevenić, R., Milovanović, J., Mirić, M. (2012): “Life Cycle Assessment – Ozone Injury in Forest Ecosystems“, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, Hunedoara, Romania, pp 93‒98, ISSN 2067-3809 (online).
 • Marković, M., Rajković, S., Mirić, M., Mitić, D., Milovanović, J., Tabaković-Tošić, M. (2011) : „Colonization of the substrate of wood – decaying fungi Fomitopsis pinicola (Sw.:Fr.) P. Karst. isolated from beech and fir under controlled temperature and pH conditions“, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 20, No 3 (2011), pp 583‒589.
 • Marković, M., Rajković, S., Mirić, M., Mitić, D., Rakonjac, LJ. (2011): “Growth conditions of mycelium medicinal mushroom Lentinula edodes (Berk.) Pegl. in the substrate colonization phase”, Scientific Research and Essays, Vol 6(16), pp. 4133‒4140.
 • Mirić, M., Popović, Z., (2003): “Contribution to the knowledge of the fungus Stereum hirsutum (Willd. ex Fr.) S. F. Gray – The causer of oak sapwood white rot”, Internacional scientific conference “50 years university of forestri”, 1‒2 april, Sofia, Bugarska.
 • Mirić, M., Popović, Z., (2003): “An improved method of laboratorial investigations of interaction and / or antagonism of fungi at the same nutritive substrate”, Internacional scientific conference “ 50 years university of forestri”, 1‒2 april, Sofia, Bugarska.
 • Mirić, M., (2003): “Deterioration of oak sapwood by fungus Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouz.”, Internacional scientific conference “50 years university of forestri”, 1‒2 april, Sofia, Bugarska.
  Mirić, M., Popović, Z., Maravić, M. (2002): “Changes of mechanical properties of oak wood attacked by fungus Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill”, Proceedings of the 4th IUFRO Symposium “Wood structure and properties ’02”, 1‒3 septembar, Bystra, Slovakia.
 • Mirić, M., Popović, Z. (2002): “Changing of wood structure of oak due to attack of stereoide fungi”, Proceedings of the 4th IUFRO Symposium “Wood structure and properties ’02”, 1‒3 septembar, Bystra, Slovakia.