+

Пријемни испит

Кандидати морају имати завршену средњу школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати полажу пријемне испите и то: Математика или Физика или Простор и облик ‒ по избору кандидата.
Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три места на међународном или републичком такмичењу из предмета који се полажу а које организује Министарство просвете и спорта не полаже пријемни испит, већ по том основу стиче максималан број бодова са пријемног испита који се може добити из тог предмета.

Примери тестова са претходних пријемних испита: