+

Упис на студије

Услови за упис:

  • Завршена средња школа
  • Положен пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или ФИЗИКЕ или предмет ПРОСТОР И ОБЛИК

Основне студије: 4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ)
Број испита: 37 ( 29 обавезних + 8 изборних предмета)
Компетентност која се стиче завршетком основних академских студија подразумева потпуну стручну оспособљеност инжењера за послове у области технологије, менаџмента производње и пројектовање намештаја и производа од дрвета. Студенти се, кроз систем модуларне наставе, додатно специјализују за обављање стручних послова из области технологија, обликовања и конструисања производа од дрвета, менаџмента и маркетинга производа од дрвета.
Академско звање: дипломирани инжењер технологија дрвета

Детаљније информације о конкурсу за упис у прву годину Основних академских студија можете погледати ОВДЕ.