+

Предраг Миљковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 875
Е-маил: predrag.miljkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 111
Консултације: уторак, 12.00‒13.00; четвртак, 12.00‒13.00

Рођен је у Брусу, где је завршио основну и средњу школу (гимназија). Школске 2007/2008. године уписује Шумарски факултет Универзитета у Београду. Дипломирао је 2012. године и стиче звање дипломирани инжењер шумарства за област Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Завршетком мастер студија стиче звање мастер инжењер шумарства. Школске 2013/2014. уписао је докторске студије на модулу Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Од 2013. године је запослен као сарадник у настави на Шумарском факултету, а затим као асистент од 2015. године.
Током основних студија 2011. године је био на тромесечној стручној пракси на Универзитету у Генту, Белгија (Faculty of Bioscience Engineering). У мају 2014. године је учествовао у летњој школи ISRIC Summer School на курсу World Soil and Their Assessment, на универзитету у Вагенингену, у Холандији. Прошао је програм обуке у оквиру пројекта TRAIN, коју организује Универзитет у Београду уз помоћ Фондације краља Бодуена.

Од маја 2014. године укључен је у научни пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Истраживања климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање”. Учествовао је и у неколико стручних пројеката.
Служи се енглеским, норвешким и француским језиком.
Познаје рад у MS Office, AutoCAD, Statgraphics, ArcGIS, FOFEM6.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

  • Кадовић Р., Белановић Симић С., Кнежевић M., Кошанин О., Миљковић П., Тошић С. (2014): Шумски пожари и загревање земљишта: Реконструкција пожара у НП „Тара“ применом модела FOFEM6, Заштита природе бр. 64/2, стр.5‒12 (http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0514-58991402005K).
  • Кадовић Р., Миљковић П., Перовић В., Живановић Н., Ali Bohajar Y.M., Белановић Симић С. (2014): Анализа еродибилне фракције песковитих земљишта Делиблатксе пешчаре, Ерозија бр.40, стр. 38-52 (https://www.researchgate.net/publication/299978724_An_Analysis_of_Erodible_Fraction_of_Sandy_Soils_in_Deliblato_Sands)
  • Белановић Симић С., Кадовић Р., Кнежевић М., Белоица Ј., Миљковић П., Лукић С., Чакмак Д. (2015): Квалитет и заштита земљишних ресурса, Скуп “Деградација и заштита земљишта” , 5.децембар 2015, Шумарски факултет, Универзитет у Београду 25‒48.
  • Белановић Симић С., Кнежевић М., Кошанин О., Кадовић Р., Миљковић П., Вићентијевић М., Белоица Ј. (2015): Потенцијални еколошки ризик од садржаја штетних микроелемената у земљиштима општине Панчево(Србија), Зборник радова, Земљиште 2015, Сремски Карловци, стр. 37‒45.