+

Пројектовање предузећа за прераду дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 6
Услов: положене технолошке и организационе дисциплине

У 8 семестру, кроз завршну стручну праксу упознавање студената са савременим предузећима за производњу намештаја.

Проширивање стечених знања из пројектовања савремених предузећа за производњу намештаја.

Упознавање са предузећем, обилазак предузећа, снимање појединих делова  предузећа, разговор са менаджментом предузећа..