+

Slavica Čepić

Naučni saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 926
E-mail: slavica.cepic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 15
Konsultacije:

Slavica Čepić je diplomirala 2008. godine na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu Šumarskog fakulteta u Beogradu. Diplomski rad na temu „Migranti i predeo: doživljaj predela i uticaji na predeo“ radila je pod supervizijom prof. Jelene Tomićević – Dubljević, a u saradnji sa Institutom za upravljanje predelom u Frajburgu. Završila je Erazmus Mundus dualne master studije “Međunarodna saradnja i urbani razvoj“ 2013. godine na Tehničkom univerzitetu Darmštat u Nemačkoj i Univerzitetu Grenobl 2 – Pjer Mendes Frans u Francuskoj. Doktorske studije iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture na Šumarskom fakultetu upisala je školske 2015/2016. godine. Projekat doktorske disertacije sa temom „Socio-ekonomski značaj urbanih bašta i mogućnosti integracije u sistem zelenih površina Beograda“ odbranila je 2017. godine.

U periodu 2009-2013. godine usavršavala se kroz stručne prakse iz oblasti upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima, urbanog planiranja i pejzažnog projektovanja u biroima u Austriji, Nemačkoj i Francuskoj. Radila je kao projektant pejzažne arhitekture od 2009. do 2019. godine u nekoliko biroa u Beogradu. Dva projekta su nagrađena u okviru Salona pejzažne arhitekture u Beogradu i to specijalnom plaketom 2011. godine i plaketom u kategoriji nerealizovanih projekata 2015. godine.

Izabrana je u zvanje istraživač saradnik u januaru 2019. godine. Učestvovala je u realizaciji nastave na predmetima Upravljanje predelima i zaštićenim prirodnim dobrima (master studije) i Učešće javnosti u oblasti pejzažne arhitekture (osnovne studije) u okviru studijskog programa Pejzažna arhitektura.

Članica je Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS).

Uža naučna oblast

pejzažna arhitektura i hortikultura

Odabrani naučni radovi

  • Cepic, S., Tomicevic-Dubljevic, J., Zivojinovic, I. (2020). Is there a demand for collective urban gardens? Needs and motivations of potential gardeners in Belgrade. Urban Forestry & Urban Greening, 53.
  • Vujičić, D., Tutundžić, A., Radić, B., Čepić, S., Stefanović, M., Tubić, Lj., Šabanović, V., Jevtović, A. (2019). Zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture. Beograd: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije.
  • Čepić, S., Tomićević-Dubljević, J. (2017). Urban community and allotment gardens: Research trends and a look ahead. Agriculture and Forestry, 63 (4): 191-200.
  • Čepić, S., & Tomićević-Dubljević, J. (2017). Značaj urbanih bašta u kontekstu održivosti životne sredine u gradovima. Studija slučaja grada Kragujevca, Ecologica, 86, 390 – 394.
  • Čepić, S. (2011). Migrants and Landscape. Perception and Impacts on Landscape. In O. Kozlova, A. Kołodziej-Durnaś (Eds.), Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation: Nations, Regions, Organizations (pp. 236–246). Szczecin: Economicus and Szczecin University.
  • Cepic, S., Grbac, D., Sekiranova, A., Tuzinsky, I. (2007). Landscape and Gardens of the Klisura Monastery. In Treberspurg Martin, Kvarda Werner (Eds.). Sustainable development concept in the monastery Klisura in Bulgaria (pp. 49 – 53). Vienna: Academia Danubiana 5/2007