+

Управљање пределима

Шифра предмета: ДМ3.0121В
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

да пружa потребна организациона, управљачка и друга стручна знања  о управљању пределима (од природних до урбаних предела) са фокусом на заштити, обнови и планирању, уважавајући социјалне и културне аспекте.

Омогућaва  успешно решавање задатака и проблемa из области управљања пределима и организовања и руковођења институцијама у области заштите природних ресурса и културног наслеђа.

Контекст предела. Политике управљања пределима. Естетски, социјални, културни и рекреативни аспекти, и њихове последице на управљање пределима. Зелена инфраструктура – социјални, еколошки и економски аспекти; Управљање заштићеним природним добрима и студије случаја. Комуникација и учешће јавности. Финансијски, организациони и економски оквир управљања пределима.