+

Биолошка заштита шума

Шифра предмета: ДМ1.2121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.2. Заштита шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета и дипломске академске студије из Гајења шума, биљна производња, заштита и екологија

Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о биолошким мерама борбе против штетних шумских инсеката и паразитних гљива

Оспособљавање студената за примену резултата из области биолошке заштите шума

Данас је у свету у области заштите биља тренд биолошка заштита која подразумева употребу корисних организама у борби против штетних. Студенти ће се детаљно упознати са свим корисним организмима (суперпаразитима, антагонистима, предаторима, паразитоидима, бактеријама, вирусима и сл. ) који се могу искористити у биолошкој борби. Поред упознавања биолошких агенаса (који су данас већ у употреби) упознаће и све потенцијалне агенсе (врсте корисних организама) који имају перспективу за биоконтролу против штетних инсеката или фитопатогених микроорганизама у шумарству.