+

Примењена зоологија

Шифра предмета: ДМ1.2121Г
Студијски програм: Шумарство - Шумарство - Подмодул 1.2. Заштита шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета и дипломске академске студије из Гајења шума, биљна производња, заштита и екологија

Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о животињама које обитавају у шуми.

Студенти ће детаљно упознати поједине групе животиња, њихове штетне представнике  и посебно мере борбе против њих, како би у пракси могли да детерминишу и примене одговарајући начин сузбијања или спречавања њиховог штетног деловања.  

Поред штетних инсеката, у шуми могу да причине релативно велике штете и друге групе животиња. Зато се студенти детаљно упознају са црвима, посебно нематодама, мекушцима, грињама, стоногама, глодарима, сисарима и птицама.