+

Производња намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.2112А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.2. Намештај и производи од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије

Формирање критеријума за избор врсте спојева и врсте лепка у конструисању намештаја и осталихпроизвода од дрвета. Овладавање материјом из области квалитета обрађене површине и квалитета намештаја и производа од дрвета. Овладавање реолошким својствима масивног дрвета и њихова примена на деформисање дрвета у производњи намештаја и производа од дрвета. Овладавање методама и поступцима истраживања у области оплемењавања плоча.

У потпуности испуњени циљеви предмета.

Повећање мера основним деловима производа и формирање сложених делова лепљењем од детаља до готовог производа. Спајање делова од масивног дрвета по дужини, ширини и дебљини. Спајање делова у рамове, корпусе и гештеле. Реолошки модели дрвета и математичка представа течења код дрвета, принципи деформисања масивног дрвета, распоред напона у природном дрвету, хидротермички обрађеном дрвету при деформисању, хемијски поступак припреме дрвета за деформисање; поступци деформације дрвета; својства савијеног дрвета; деформисање слојевитог дрвета; обликовање ламелираних обрадака. Припрема подлоге, облоге, лепка и избор методе лепљења: истраживање режима лепљења оплемењавања плоча фолијама; истраживање оптималног поступка оплемењавања; оплемењавање ужих страна плоча; поступци оплемењавања ужих страна плоча; оплемењавање профилисаних рубова плоча; оптимизација процеса оплемењавања. Контрола квалитета уграђеног материјала и готових производа.