+

Рестаурација намештаја

Шифра предмета: ДМ2.2112Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.2. Намештај и производи од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљавање студената да после одслушаног курса могу самостално да воде технолошки процес рестаурације старог намештаја, те да на основу стечених знања могу самостално да доносе одлуке при одлучивању о инвестиционим улагањима у опрему за површинску обраду дрвета – рестаурацију старог намештаја у малим и средњим предузећима.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава Увод, упознавање са стиловима (барок, касни барок, рококо, класицизам, ампир, бидермајер), зашто треба рестаурирати стари намештај, опремање просторије за рестаурацију, уклањање старих премаза, типични послови рестаурације, површинска обрада, грундирање, науљивање, воскање, лазурно бојење, бајцовање, лакирање, политирање, француска политура,позлаћивање.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Радионица – практичан рад на рестаурацији старог намештаја