+

Транспорт и складиштење чврстих материјала у дрвној индустрији

Шифра предмета: ДМ2.4121В
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.4 Машине и уређаји у прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање са најновијим достигнућима у проучавању транспортних и складишних система у дрвној индустрији.

Стварање теоријских и практичних услова за коришћење најновијих научно-технолошких знања из транспортних уређаја и пројектовања транспортних и складишних система.

Транспортни уређаји непрекидног; Транспортни уређаји периодичног; Аутоматска транспортна средства (аутоматски вођена возила, роботи, рачунарски интегрисани транспорт у производним линијама); Складишта; Пнеуматски транспорт (савремено извођење пнеуматског трансопoрта)