+

Обавезе по семестрима

 

Активности на докторским студијама носе следеће вредности ЕСПБ бодова:
1. година 2. година 3. година
1. сем. 2. сем. 3. сем. 4. сем. 5. сем. 6. сем.
Методологија НИР-а

14 ЕСПБ

Изборни предмет 2 из УНО

8 ЕСПБ

Изборни предмет 3 из УНО

8 ЕСПБ

Реферисање о напретку истраживања

6 ЕСПБ

 

Изборна могућност:учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку РС

8 ЕСПБ

Рад на тексту дисертације 2

5 ЕСПБ 

 

Одбрана пројекта  дисертације

6 ЕСПБ

Технике НИР-а

8 ЕСПБ

Лабораторијски и експериментални рад, статистичко  моделирање

8 ЕСПБ

Лабораторијски и експериментални рад,  статистичко моделирање

8 ЕСПБ

Лабораторијски и експериментални рад,  статистичко моделирање

10 ЕСПБ

Лабораторијски и експериментални рад,  статистичко моделирање

8 ЕСПБ

Израда докторске дисертације

10 ЕСПБ

Изборни предмет 1 из УНО

8 ЕСПБ

Израда пројекта  докторске дисертације

8 ЕСПБ

Публиковање научног рада 1  у домаћем часопису категорије М52 или М53

4  ЕСПБ

Пријава  дисертације

8 ЕСПБ

Учешће на међународном научном скупу са рефератом

8 ЕСПБ

Рад на припреми одбране дисертације

5 ЕСПБ

Семинарски рад

ЕСПБ 6

Учешће на домаћем  научном скупу са рефератом

4 ЕСПБ

Публиковање научног рада 2  у водећем домаћем часопису категорије М 51

6 ЕСПБ

Рад на тексту дисертације 1

 6 ЕСПБ

Публиковање научног рада 3 у међународном часопису са SCI листе

10  ЕСПБ

30 ЕСПБ 30 ЕСПБ 30 ЕСПБ 30 ЕСПБ 30 ЕСПБ 30 ЕСПБ

Укупно ЕСПБ: 180