+

Вредновање природног капитала

Шифра предмета: М41115
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Oбавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Употпуњавање спектра знања из области економије односно вредновања природних ресурса

Стечена знања из ове области омогући ће студентима доношење правилних одлука везаних за локалне животне средине.

Теоријска настава:

Економика обновљивих ресурса; Економика необновљивих ресурса;  Макроекономско вредновање природних ресурса;  Технике вредновања;  Економски ефекти климатских промена.

Израда мастер рада.

Практична настава:

Практична настава обухвата вежбе из јединица теоријске наставе, као и израду семинарских радова из одређених јединица.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.