+

Urbani pejzaž: istraživanje i razumevanje

Šifra predmeta: MPA1104/3Đ
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim teorijskim postavkama koncepta urbanog pejzaža, koji predstavljaju polazište za sveobuhvatno proučavanje transformacija fizičkog prostora. Proučavanjem načina na koji se urbani pejzaž menja kroz vreme studenti upoznaju njegove promenljive i stalne odlike, kao i vrednost urbanog pejzaža. Cilj predmeta je da doprinese boljem razumevanju savremenog društvenog i fizičkog okruženja, međuzavisnosti svih činilaca i procesa koji se u prostoru odvijaju.

Ishod predmeta je razumevanje specifičnosti i kompleksnosti urbanog pejzaža, koji, između ostalog, čine i relacije između ljudi i okruženja. Ishod predmeta je osposobljavanje studenata, bilo kao budućih profesionalaca u pejzažnoarhitektonskoj praksi, bilo kao istraživača i teoretičara pejzaža, za produbljeno proučavanje, identifikaciju i razumevanje procesa transformacije prostora, odnosno transformacije urbanog pejzaža.

Predavanja: Definicija pejzaža i urbanog pejzaža; Teorijski koncept urbanog pejzaža; Transformacija urbanog pejzaža; Razumevanje i čitanje urbanog pejzaža; Urbani pejzaž kao praksa; Tehnički aspekt urbanog pejzaža; Urbani pejzaž – interdiciplinarni kontekst; Istorijski aspekt urbanog pejzaža; Od gradskog do urbanog pejzaža u XIX i XX veku, Urbani pejzaž u XXI veku.
Vežbe: Upoznavanje sa relevantnom literaturom; Upoznavanje sa relevantnim primerima iz prakse; Čitanje, analiza, prikaz izabranih tekstova posvećenih temi; Izbor, analiza i prezentacija primera istorijskih i savremenih transformacija urbanog pejzaža; Predstavljanje stečenih uvida o temi; Postavljanje istraživačkih pitanja; Učestvovanje u debatama.