+

Драгана Ћоровић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 808
Е-маил: dragana.corovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 149/Б
Консултације: понедељак, 14-16 часова

Драгана Ћоровић рођена је 1964. у Београду, где је завршила основну школу и Математичку гимназију. На Универзитету у Београду — Архитектонском факултету, дипломирала је 1992. Стручни испит положила је 1995, а лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије има од 2003. До 2000. је радила у више пројектних бироа у Београду. У периоду 2001-2015. била је запослена на Архитектонском факултету Универзитетa у Београду (УБАФ). Oд школске 2016/17. је доцент на Универзитету у Београду — Шумарском факултету. Магистрирала је 2008. с темом „Примена концепта вртног града у Београду у периоду између два светска рата”, а докторирала 2015, с темом: „Београд као европски град у деветнаестом веку: трансформација урбаног пејзажа”, ментор: др Љ. Благојевић (УБАФ). Добила је годишњу награду „Милорад Мацура” Института за архитектуру и урбанизам Србије за најбољи одбрањени магистарски рад на Архитектонском факултету у Београду. Учесник је НИП Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање” (43007), од 2011, као и COST акције CA18137: MCMH-EU – “European Middle Class Mass Housing” of COST Action. Објавила је монографију од националног значаја, поглавља у научним зборницима и чланке у научним часописима од националног и међународног значаја. Учествовала је на међународним научним конференцијама и научним скуповима националног значаја, као и у организовању међународних научних конференција, уређивању циклуса гостујућих предавања, као и студентских и ауторских изложби. У току 2017/18 и 2018/19 школске године остварила је сарадњу на пројекту BEOGRAD UNBUILT студија Architecture of Territory, проф. др Милице Топаловић са Департмана за архитектуру Швајцарског савезног техничког универзитета у Цириху (Departement Architektur, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, DARCH ETHZ). Између осталог, одржала је јавно предавање по позиву, у Музеју града Београда, 21. маја 2019, с темом: „План Емилијана Јосимовића у контексту трансформације урбаног пејзажа Београда у деветнаестом веку”.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Теорија и историја урбаног пејзажа; теорија и пракса пејзажноархитектонског пројектовања; историја и теорија модерне и савремене архитектуре и урбанизма; урбана историја Београда; високошколско образовање архитеката и пејзажних архитеката.

Одабрани научни радови

 1. Milinković, M, Ćorović, D. and Z. Vuksanović-Macura, “Historical Enquiry as a Critical Method in Urban Riverscape Revisions: the Case of Belgrade’s Confluence”, Sustainability, vol. 11, no. 4. (2019): 1177 (ЕISSN 2071-1050), DOI: 10.3390/su11041177.
  https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1177
 2. Ћоровић Д., „Природа, пејзаж, врт: мисаоне притоке у делу Николе Добровића”, Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 159 (2018): 234-247, DOI:10.5937/kultura1859234D (ISSN: 0023-5164). https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2018/0023-51641859234C.pdf#search=%22Dragana%20Corovic%22
 3. Ћоровић Д., „План Емилијана Јосимовића у контексту трансформација урбаног пејзажа Београда у деветнаестом веку”, Изградња, год. 72, бр. 4-6 (април-јун 2018): 151-163 (ISSN 0350-5421). https://fvm.academia.edu/DraganaCorovic
 4. Ćorović, D. and M. Milinković, “Beyond the passage: Analytical probe into the emancipatory potential of space”, in: Couceiro da Costa, M., Roseta, F., Pestana Lages, J. and Couceiro da Costa, S., eds., Architectural Research Addressing Societal Challenges, Proceedings of the 10th EAAE/ARCC International Conference, Lisbon, Portugal, 15-18 June 2016, Volume 1 (Boca Raton, FL: CRC Press / Abington, UK: Taylor & Francis Group, 2017), 231-238 (ISBN 9781138029668).
  https://www.crcpress.com/Architectural-Research-Addressing-Societal-Challenges-Proceedings-of-the/Costa-Roseta-Lages-Costa/p/book/9781138029668
 5. Vuksanović-Macura, Z., and D. Ćorović, “From Ottoman Gardens to European Parks:Transformation of Green Spaces in Belgrade”, in: T. Collins, G. Kindermann, C. Newman, N. Cronin, eds., Landscape Values: place and praxis, Conference, Galway, 29th June –2nd July 2016 (Galway: Centre for Landscape Studies, NUI Galway, 2016), 382‒387 (ISBN 978-1-908358-43-1).
  https://www.academia.edu/28149188/From_Ottoman_Gardens_to_European_Parks
 6. Ćorović, D., “The Garden City Concept in the Urban Discourse of Interwar Belgrade”, in J. Bogdanović, L. Filipovitch Robinson, and I. Marjanović, eds., On the very Edge, Modernism and Modernity in the Arts and Architecture, of Interwar Serbia, 1918‒1941 (Leuven: Leuven University Press, 2014), 201‒221 (ISBN: 978 90 5867 993 2).
  https://www.researchgate.net/publication/281618917_The_Garden_City_Concept_in_the_Urban_Discourse_of_Interwar_Belgrade
 7. Ćorović, D., and Lj. Blagojević, “Water, Society and Urbanization in the 19th Century Belgrade: Lessons for Adaptation to the Climate Change”, SPATIUM International Review, no. 28 (2012): 53‒59 (ISSN 1450-569X), DOI: 10.2298/SPAT1228053C.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2012/1450-569X1228053C.pdf
 8. Ćorović, D., “Three Parks in Nineteenth Century Belgrade”, Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies, vol. 24, nos. 1‒2 (2010/published in 2012): 75‒89 (ISSN 0742-3330). https://www.academia.edu/5440086/%C4%86orovi%C4%87_D._2010_2012_Three_parks_in_nineteenth_century_Belgrade_Serbian_Studies_Journal_of_the_North_American_Society_for_Serbian_Studies_vol._24_nos._1-2_pp._75-89
 9. Ćorović, D., “The Garden City Concept: from Theory to Implementation ‒ Case Study: Professors’ Colony in Belgrade”, Serbian Architectural Journal, vol. 1, no. 1 (2009): 65‒80 (ISSN 1821-3952).
  https://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/1174/SAJ-2009-01-D-Corovic.pdf
 10. Ћоровић, Д., Вртни град у Београду (Београд: Задужбина Андрејевић, 2009) (ISBN: 978-86-7244-798-9). https://fvm.academia.edu/DraganaCorovic