+

Хортикултурна ентомологија

Шифра предмета: МШ51105/а
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема услова

je да студенти продубе знања о штеточинама дрвенастих и зељастих украсних биљака на јавним зеленим површинама; штеточинама украсних биљака у биљној производњи и заштићеним природним добрима. Инжењери ће стећи знања о билогији и мерама заштите штеточина украсних биљака.

је потпуна оспособљеност инжењера да препознају штетне организме животињског порекла и препоруче мере интегралне зештите за њихово сузбијање.

Теоријска настава:  Увод. Историјат Хортикултурне ентомологије. Задаци и значај проучавања штеточина у урбаним срединама (дрвеће и жбуње дуж саобраћајница и у парковима). Штеточине специфичне за поједине украсне биљке: штеточине лончаница (Anthurium, Begonia, Codieum, Chrysanthemum, Dracena,  Euphorbia, Ficus, Hibiscus, Orchis, palme, Rosa, Saintpaulia, Yucca), штеточине резаног цвећа (Anemonаe, Chrysanthemum, Cymbidium,Gerbera, Rosa). Најзначајније штеточине травњака у парковима  на спортским и рекреативним теренима и мере њиховог сузбијања. Упознавање штеточина старијих стабала и метода испитивања здравственог стања старијих стабала на зеленим површинама и заштићеним природним добрима. Сузбијање штеточина украсних биљака. Превентивне мере. Принципи биолошке заштите урбаних шума.Безбедна примена зооциди за сузбијање штеточина украсних биљака и урбаних зелених површина.

Практична настава: студенти ће упознати методе визуелног прегледа, сакупљања узорака и успостављање дијагнозе на основу симптома оштећења од најважнијих штеточина украсних биљака. Упознаће методе безбедне примене зооцида по оператере и животну средину.