+

Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima

Šifra predmeta: MŠ71105/v
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položen ispit Organizacija i menadžment preduzeća u šumarstvu

Studentima se pružaju potrebna organizaciona, upravljačka i druga stručna znanja iz oblasti upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i rukovođenja institucijama u oblasti šumarstva i zaštite prirode. Pored toga, cilj predmeta je i upoznavanje sa strateškim, zakonodavnim i institucionalnim okvirima šumarstva i zaštite prirode na nivou EU i Zapadnog Balkana.

Studenti stiču znanja koja im omogućavaju da rešavaju zadatke i probleme iz oblasti upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima. Kroz praktičnu nastavu, studenti će ovladati primenom osnovnih upravljačkih metoda i principa organizovanja institucija i preduzeća u šumarstvu i zaštiti prirode.

Teorijska nastava: Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima; Funkcionalni pristup upravljanju u zaštićenim područjima prirode; Organizacija regulatorne, nadzorne i vlasničke funkcije u zaštićenim prirodnim dobrima; Upravljanje ljudskim resursima u šumarstvu i zaštiti prirode; Strateški, zakonodavni i institucionalni okviri u oblasti zaštite prirode.

Praktična nastava: Upravljanje ljudskim resursima u šumarstvu i zaštiti prirode; Analiza primera najbolje prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima; Analiza političkih instrumenata u oblasti zaštite prirode; Procena strateških opcija, Izbor strategija, Instrumenti kontrolinga.