+

Дендрологија

Шифра предмета: МШ6103
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета

Програм предмета Дендрологија има за циљ да студенти науче важнију домаћу и страну дендрофлору (дрвеће и жбуње).

Знања из Дендрологије, служе као основа за читав низ стручних шумарских дисциплина и имају вишеструки значај у шумарској пракси.

Теоријска настава:

Проучавају се важније домаће и стране дрвенасте врсте. За сваку проучавану врсту даје се опис морфолошких карактеристика: хабитуса, избојака, листова, цветова и плодова. За сваку проучавану врсту приказују се ареали, а код аутохтоних врста наведено је и распрострањење у Србији. Наводе се и аутеколошке и ценоеколошке карактеристике појединачних дрвенастих врста. За сваку врсту се наводи практични значај, а за стране врсте и колико су заступљене у Србији и даје се препорука за њихово гајење.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

На вежбама (лабораторијска настава) студенти уче да распознају и међусобно разликују дрвенасте врсте на основу морфолошких карактеристика анализом хербарског материјала (гранчице са четинама, гранчице са листовима, зимске гранчице, плодови, шишарице).

Практична настава се одржава у Арборетуму Шумарског факултета.