+

Stručna praksa

Šifra predmeta:
Studijski program: Master akademske studije šumarstva
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

Nastavnici i saradnici učesnici na studijama

Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5
Uslov: Upisan drugi semestar studija.

Sticanje primenjivih praktičnih znanja i veština  iz oblasti šumarstva, kako bi studenti stekli sopstveno praktično iskustvo i osposobili se za rad u praksi.

Povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja i veština sa sopstvenim praktičnim iskustvima studenata usvojenih kroz praktičan rad za potrebe primene u praksi za rad na poslovima ekvivalentnim master akademskim studijama.

Aktivno učešće studenata u svim fazama: proizvodne prakse, tehničko-organizacione prakse i radne prakse. Stručna praksa se realizuje u okviru svakog od sedam modula, u skladu sa  specifičnostima svakog modula koje su studenti prethodno izabrali.