+

Импрегнација дрвне сировине у котловима

Шифра предмета: ТМПМ5Б3
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: уписане Дипломске - Мастер студије

Упознавање студената са начинима и методима заштите дрвета под повишеним притиском у котловским постројењима.

Овладавање потребним знањима о методима и препаратима за заштиту дрвених сортимената методом импрегнације у котловима

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то:

Теоријска настава

Принципи импрегнације. Сортименти за импрегнацију. Препарати за импрегнацију. Штедећи поступци импрегнације у котловским постројењима: Рипингов, Двоструки Рипингов и Лоријев поступак. Поступци пуне импрегнације у котловима: Болиден, Четирициклични, Барнетов, Бетелов, Комбиновани поступак.

Практична настава

Припрема дрвних сортимената за импрегнацију. Контрола тока импрегнације. Контрола квалитета импрегнације , количине упијеног препарата и дубине пенетрације. Сигурност и заштита на раду током импрегнације. Еколошки аспекти коришћенја импрегнисаног дрвета у екстеријеру. Препарати за импрегнацију у употреби. забранјени препарати.