+

Menadžment drvne biomase

Šifra predmeta: TMPM8C1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje studenata sa vrstama, karakteristikama, pogodnostima za korišćenje i doprinosu drvne biomase kao obnovljivog izvora energije ublažavanju klimatskih promena.

Osposobljavanje studenata za profesionalno bavljenje poslovima iz domena menadžmenta drvnih biogoriva, kreiranja politike obnovljivih izvora energije u preduzećima drvne industrije i učešća u projektima izgranje i rukovođenja preduzeća za njihovu proizvodnju.

Teorijska nastava: 

Klimatske promene i njihov uticaj na drvni sektor. Doprinos drvne biomase ublažavanju klimatskih promena: emisija SO2 po 1 kWh proizvedene energije iz pojedinih tipova drvnih biogoriva. Komparativna analiza emisije SO2 iz drvnih i fosilnih goriva. Standardi i normativi za potrošnju energije za grejanje u stambenim, javnim i komercijalnim objektima. Energetski pasoši. Energetska efikasnost i potrošnja drvne energije. Efekti korišćenja drvne biomase-primeri dobre prakse u Srbiji i izabranim zemljama EU. Izračunavanje neto energetske vrednosti pojedinih tipova drvnih biogoriva proizvedenih od različitih drvnih vrsta, pri različitim nivoima vlažnosti i u različitim jedinicama mere. Jedinice mere za pojedina drvna biogoriva i koeficijenti za preračunavanje. Energetske jedinice i njihovi međusobni odnosi. Merenje vlažnosti pojedinih tipova drvnih biogoriva. Skladištenje, manipulacija i prosušivanje pojedinih tipova drvnih biogoriva. Pakovanje i isporuka pojedinih tipova drvnih biogoriva. Modeli nabavke drvne sirovine za proizvodnju drvnih biogoriva. Modeli prodaje drvne energije. Modeli ugovaranja za isporuku drvne energije – primeri dobre prakse iz Austrije. Biomass trade centers-vrste, karakteristike i modeli snabdevanja. Projekti EU: Intelligent energy Uporedni pregled troškova grejanja domaćinstava sa različitim vrstama energenata i njihovog uticaja na emisiju SO2.

Praktična nastava: 

Istraživanje efekata korišćenja drvnih biogoriva na primerima dobre prakse u Srbiji i izrada seminarskog rada na zadatu temu.