+

Sušenje drveta

Šifra predmeta: TMPM1A2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Ovladavanje znanjima koja će da omoguće naučni pristup tehnologijama sušenja drveta

Osposobljenost master inženjera da samostalno bude glavni tehnolog u oblasti sušenja i toplotne obrade drveta, da može da učestvuje u timovima prilikom tehnološkog projektovanja i izbora opreme

Teorijska nastava: 

Anatomska i hemijska struktura sa aspekta sušenja drveta; Transportni procesi u drvetu; Faze aktivnog sušenja i kretanje vlage u drvetu tokom tih faza; Unutrašnja naprezanja pri sušenju drveta; Kvalitet sušenja i metode ispitivanja

Praktična nastava: 

Rad u laboratoriji sa instrumentima i na laboratorijskoj sušari, izrada seminarskog rada