+

Горан Милић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 820
Е-маил: goran.milic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 53
Консултације: среда, 12‒14 часова

Рођен је 1976. године у Ивањици, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2001., а магистрирао 2006. године године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију одбранио је 2011. године на истом факултету, где је и биран у сва звања од асистента приправника до ванредног професора.
Био је члан комисије за оцену и одбрану 3 докторске дисертације и ментор већег броја дипломских, завршних и мастер радова. Члан је издавачког савета ревијалног часописа „Дрвотехника” и члан уређивачког одбора међународног часописа SEEFOR. Члан је научних одбора међународних конференција у Шопрону (Hardwood Conference 2020) и Охриду (2017, 2019). Организовао је и модерирао више међународних скупова на Шумарском факултету, у оквиру међународних пројеката ID:WOOD и FORESDA. Организатор је завршне конференције COST FP1407 ModWoodLife која је одржана на Шумарском факултету 2018. године (више од 30 земаља, 90 учесника) и уредник зборника радова. Учествовао је у реализацији већег броја националних и међународних пројеката (ID:WOOD, FORESDA, билатерални пројекти, 4 COST акције…). Усавршавао се у Аустрији (компанија Muelboeck; Salzburg University of Applied Sciences), Немачкој (институт Johann Heinrich von Thünen (бивши BFH), Хамбург), Финској (институт Luke, Хелсинки). У оквиру програма Erasmus+ био је гостујући професор у Словенији (институт InnoRenew, Копер (2018)) и Аустрији (Salzburg University of Applied Sciences (2019)). Гостујући професор је на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци и Машинском факултету Универзитета у Зеници (Босна и Херцеговина).
Област истраживања је првенствено примарна прерада дрвета, посебно процеси хидротермичке обраде дрвета (сушење, парење, високотемпературни третмани). Објавио је више од 50 научних и стручних радова, од чега 7 радова у врхунским међународним часописима (категорије М21). Рецензент је у врхунским и истакнутим међународним часописима. Урадио је више студија и пројеката за потребе предузећа из области технологија дрвета, а тренутно је и консултант за два велика дрвноиндустријска предузећа. Од 2008. године одржава курсеве сушења дрвета на Шумарском факултету и у предузећима дрвне индустрије. Члан је неколико међународних организација и судски вештак за област технологија дрвета.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Процеси хидротермичке обраде дрвета.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2021

Струковне студије

Одабрани научни радови