+

Заштита конструкција и дрвета у ентеријеру

Шифра предмета: ТМПМ5Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са начинима и методима заштите дрвета у конструкцијама и ентеријеру.

Овладавање потребним знањима о методима и препаратима за заштиту дрвета у специфичном амбијенту који користе људи, као што су конструкције и ентеријер.

Теоријска настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Типови конструкција и елементи ентеријера од дрвета. Узрочници деструкције. Услови напада, симптоми и начин прегледа. Дијагноза узрочника и процена интензитета напада и обима настале штете. Превентивна и репресивна заштита конструкције крова, степеништа, намештаја, подова, грађевинске столарије и дрвених оплата и преграда.

Практична настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Вежбе се изводе у лабораторијским условима на постављеним препаратима са циљем да се тренира запажање места оштећења, препознавање узрочника оштећења и анализира промена на дрвету. Стручна пракса се заснива на прегледу објеката са дрвеним конструкцијама. Симптоми присуства штеточина и оштећења. Процена интензитета напада и препорука мера за санацију. Афирмација принципа ефикасности, економичности и сигурности. Начин припреме и извођења поступка заштите конструкција и дрвета у ентеријеру (подова, намештаја, грађевинске столарије и сл.)