+

Zaštita konstrukcija i drveta u enterijeru

Šifra predmeta: TMPM5B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa načinima i metodima zaštite drveta u konstrukcijama i enterijeru.

Ovladavanje potrebnim znanjima o metodima i preparatima za zaštitu drveta u specifičnom ambijentu koji koriste ljudi, kao što su konstrukcije i enterijer.

Teorijska nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Tipovi konstrukcija i elementi enterijera od drveta. Uzročnici destrukcije. Uslovi napada, simptomi i način pregleda. Dijagnoza uzročnika i procena intenziteta napada i obima nastale štete. Preventivna i represivna zaštita konstrukcije krova, stepeništa, nameštaja, podova, građevinske stolarije i drvenih oplata i pregrada.

Praktična nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Vežbe se izvode u laboratorijskim uslovima na postavljenim preparatima sa ciljem da se trenira zapažanje mesta oštećenja, prepoznavanje uzročnika oštećenja i analizira promena na drvetu. Stručna praksa se zasniva na pregledu objekata sa drvenim konstrukcijama. Simptomi prisustva štetočina i oštećenja. Procena intenziteta napada i preporuka mera za sanaciju. Afirmacija principa efikasnosti, ekonomičnosti i sigurnosti. Način pripreme i izvođenja postupka zaštite konstrukcija i drveta u enterijeru (podova, nameštaja, građevinske stolarije i sl.)