+

Земљиште и технике биоинжењеринга

Шифра предмета: ЕИ34838
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов:

Стицање знања о примени различитих техника бионжењеринга на земљиштима различитог степена деградације, нарочито оним екстремно деградираним

Стицање знањо о избору типа технике ревегетације зависно од циљева, који укључују: контролу површинске ерозије, повећање стабилности нагиба развојем кореновог система биљака

Теоријска настава

Успостављање или побољшање структуре земљишта. Успостављање биолошких својстава земљишта условљених кружењем хранљивих материја. Побољшање водног режима  (’on site’).  Конзервацију хранљивих материја. Превенцију насељавања шкодљивих биљака (корова). Одржавање или побољшање естетских вредности. Успостављање станишта или обезбедјивање хране за дивљач.

Израда завршног рада.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе.

Стратегије обнављања вегетације и успостављања функција екосистема. Травни покривач.  Технике биоинжењеринга.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.