+

Рекултивација јаловишта

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 1
Услов: похађање наставе из предмета Рекултивација јаловишта

Упознавање са карактеристичним примерима јаловишта, упознавање метода и типова рекултивације. Процена стања јаловишта са становишта привођења у стање погодно за коришћење

Препознавање позитивних ефеката јаловишта рекултивисаних биолошком методом. Уочавање штета по околину код необрађених јаловишта.

Упознавање са јаловиштем. Снимање основних параметара јаловишта и узимање узорака. Дискусија тренутног стања јаловишта и процена перспективе.