+

Šumarska fitocenologija

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Ne postoji

Da studenti nauče da prepoznaju najznačajnije šumske fitocenoze i njihov floristički sastav u prirodnim uslovima

Znanja stečena na terenskoj nastavi iz šumarske fitocenologije imaju praktični začaj i služe kao osnova za čitav niz stručnih šumarskih disciplina

Terenska nastava iz Šumarske fitocenologije održava se zajedno sa Šumarskom u nastavnoj bazi šumarskog fakulteta na Goču gde studenti uče najznačajnije šumske fitocenoze. Na terenskoj nastavi studenti uče floristički sastav pojedinih šumskih fitocenoza i stanišne uslove u kojima se javljaju.