+

Историја вртне уметности

Шифра предмета: ПА1207
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 4
Услов: Нема

Упознавање студената са разним аспектима везаним за врт и најзначајнијим остварењима на пољу вртне уметности.

Развијање способности да се препознају различити мотиви који су водили човека при креирању и уређивању свог животног простора.

Теоријска настава

Рајски врт. Магијски карактер и симболика врта. Религија и филозофија у врту. Утилитарни и естетски врт. Естетика врта. Архитектура врта. Стилови и форме у вртној уметности. Вртови старих цивилизација: Египат, Месопотамија, Персија, Кина, Јапан, Грчка, Рим. Средњовековни вртови: Историјски извори, сликане представе вртова. Вртови унутар градских зидина, вртови манастирских редова. Вртови лековитог и ароматичног биља. Исламска вртна остварења. Маварски вртови. Вртна уметност новог века: Италијански ренесансни врт. Велики мајстори XV-ог и XVI-ог века (Микелоцо, Алберти, Браманте, Микеланђело, Вињола, Лигорио, Паладио). Ренесансни вртови Европе. Ботанички вртови. Барокни вртови у Италији и Француској. ЛеНотр. Класични француски врт. Барокна вртна уметност у земљама Европе. Романтичарски врт. Енглески вртови (Кент, Браун, Чемберс). Утицаји кинеског и јапанског врта. Модерни врт (ХХ век).

Практична настава: вежбе-израда елабората

Вежбе се базирају на анализи елемената физичке структуре врта, стиловима и форми у вртној уметности.