+

Пројектовање вртова

Шифра предмета: ПА2418
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 7
Услов: положени предмети: Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 1

Оспособљавање студената за израду пројеката вртова у професионалној пракси.

Познавање и разумевања процеса креирања вртова и других простора екстеријера куће. Израђени пројекти који показују стечену вештину вртног дизајна.

Теоријска настава:

Увод – пројектовање вртова као део уређивања простора. Становање и потреба за уређеним вртом. Архетипи врта. Савремена вртна уметност.

Фактори који утичу на уређивање врта: поднебље, традиција, локација, урбанистички услови, величина и облик плаца, архитектура куће, број и структура корисника, активности корисника…

Просторна структура (организација) врта: предврт, бочни део врта, врт иза куће.

Функционална структура врта: зона предврта, тераса, зона мирног одмора – пацио, зона рекреације, простор за хоби (повртњак, воћњак), комуникације у врту, визуелне везе, визуелне баријере, тачке и репери итд.

Елементи физичке структуре врта: кућа и  њен утицај на уређење врта, рељеф, водени елементи, биљке (принципи распореда и избора врста), вртно-архитектонски елементи (ограде, капије, вртни базени, перголе…), застори. Техничка инфраструктура врта (осветљење, водовод и др.).

Типови вртова. Типови вртова у односу на тип куће (куће у низу, двојне куће, самосталне..), у односу на доминантан садржај, типови по стилу обликовања. Регионални вртови: медитерански врт, сеоски, градски, планински… Тематски вртови: водени врт, зачински врт, камени врт…

Кућни атријум. Лође, балкони и терасе. Кровни врт.

Елементи традиционалних вртова Србије.

Практична настава: Други облици наставе – студио

Вежбе су организоване као рад у студију на изради пројеката. Студенти током семестра раде пројекте уређења врта, пролазећи кроз процес израде пројекта од дефинисања задатка, просторне анализе локације, концептуализације решења, израде композиционог плана,  обликовања детаља, до финализације графичког приказа.