+

Болести украсних биљака

Шифра предмета: Ш2423А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Положени испити из Ботанике и Дендрологије

Циљ овога курса је да се студенти упознају са болестима дрвећа и жбуња у парковима, дрворедима и другим урбаним срединама. Студенти се упознају са најчешћим микозама, бактериозама, вирозама, фитоплазматичним организмима и паразитним цветницама које угрожавају опстанак дрвећа у дрворедима и парковима.

Потпуна оспособљеност студената да препознају патогена и препоруче одговарајуће мере борбе против паразитних болести украсних биљака.

Теоријска настава: Увод: значај болести биљака у урбаним срединама (стаблима у дрворедима, парковима и зеленим површинама). Дефинисање појма болести и њихова класификација. Абиотичке болести (утицај полутаната и других загађивача на здравствено стање биљака, механичка оштећења, и сл.). Биотичке болести (болести узроковане гљивама, бактеријама, вирусима, микоплазматичним организмима и паразитним цветницама). Такође се упознају са основним принципима профилаксе и терапије, тј. заштитe биљака у урбаним срединама.

Практична настава: Како се често у парковима и дрворедима налазе стабла подложна трулежи, студенти ће се детаљно упознати са начинима детекције трулежи на дубећим стаблима, чишћењу и дезинфекцији рана и заштити тих стабала. У нешто мањем обиму студенти се упознају са најзначајнијим болестима у стакларама и расадницима. На вежбама студенти се упознају са основним техникама сакупљања, паковања и конзервисања узорака, прављењем сталних препарата за детерминацију узрочника, припремању хранљивих подлога за изолацију паразитних организама, пре свега гљива и бактерија. Упознају се са основним својствима фунгицида који се могу користити у заштити стабала у урбаним срединама.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе