+

Francuski jezik

Šifra predmeta: Š1107G
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

Sandra Ilić-Đorđević

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: najmanje osnovno znanje francuskog jezika

savladavanje francuskog stručnog jezika

mogućnost korišćenja stručne literature na francuskom jeziku

Teorijska nastava : stručni tekstovi, gramatika

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe