+

Основе механичке прераде дрвета

Шифра предмета: Ш4739Г
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни (VIII семестар)
Број ESPB: 3
Услов:

Упознавање са основним појмовима механичке прераде дрвета из области пиланске прераде, израде сечених, љуштених фурнира и слојевитог дрвета.

Основно информисање будућих инжињера о савременим технолошким процесима механичке прераде дрвета.

Теоријска настава

Механичка прерада дрвета. Технологија као научна дисциплина. Историјат прераде дрвета. Терминологија и организовање материје која се изучава. Основни начини обраде дрвета. обрада резањем. Геометријски подаци и терминологија алата. Машински системи за обраду пиљењем, рендисањем, глодањем, сечењем, љуштењем. Технолошки системи: за пиланску прераду, за прераду у фурнире и фурнирске плоче, за финалну прераду. Обрада пластичним деформисањем. Остали начини обраде и унутрашњи транспорт. Хидротермичка обрада дрвета. Лепкови и лепљење. Уређаји за унутрашњи транспорт.