+

Систематика лековитог биља

Шифра предмета: Ш1211А
Студијски програм: Одсека за Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни у другом семестру
Број ESPB: 4
Услов: Положена Шумарска ботаника и анатомија дрвета

да студентима пружи потребна фундаментална и практична знања из ове области

Поседовање неопходног знања из области Систематике лековитог биља; познавање значаја и коришћења лековитог биља

Теоријска настава: Систематика лековитог биља и њен развој. Екстракти, делови биљке за лечење. Ароматичност. Делови биљке од којих се користе аромати (аутохтоне, алохтоне). Трендови интересовања о лековитом биљу. Свеопште интересовање за алтернативна лечења, а тиме и за лековито биље. Трагање за старим- традиционалним методама лечења биљем. Значај савремене производње лековитог биља.  Морфолошке особине (опис вегетативних и фруктификационих органа) и компаративне предности врста унутар рода

Фазе развоја вегетативних и фруктификационих органа. Берба (време и начин бербе).  Примарна прерада и употреба. Сушење. Издвајање етарских уља. Складиштење. Паковање. Одржавање које ће временски обезбедити постојаност квалитета.  Хемијски састав лековитог биља (алкалоиди, хетерозиди, танинске дроге, сапонинске дроге, ароматичне дроге, етарска уља, смоле и балсами.

Практична настава: Студенти ће кроз једнодневне излете на терену бити обучени како да препознају лековите биљки, како да их сакупљају и на крају хербаризују. У обавези су да напреве хербаријум за усмени део испита