+

Коришћење недрвних шумских производа

Шифра предмета: Ш3630
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 2
Услов: Без услова

Пружање потребних теоријских практичних и других стручних знања из проблематике коришћења недрвних шумских производа. Поред тога, циљ предмета је да афирмише остале (недрвне) шумске производе чији је значај веома велики у људској исхрани или за исхрану стоке или дивљачи, у фармацеутској или хемијској индустрији.

Студент треба да стекне знања о асортиману производа који се могу очекивати из шума, класификацију производа, појавне облике на тржишту као и знања о значају сваког од производа

Теоријска настава: Класификација  производа шума. Теоријске основе смоларења. Коришћење коре, лишћа и четина. Сокови из дрвета (хемијски састав, стварање, распоред у дрвету). Сакупљање шумских плодова, семена.  Јестиво семе и плодови.  Сакупљање лековитог, зачинског, ароматичног, медоносног и јестивог биљa.  Биљне врсте и њихови делови који могу да послуже као храна. Отровно биље. Начин сакупљања, транспорт, складиштење сушење.  Комерцијално значајне јестиве гљиве.  Отровне гљиве. Хранљива вредност гљива. Начини сакупљања, манипулација, термичка обрада, сушење, складиштење и др. Шумска паша; лисник; стеља. Коришћење минералних састојака тла. Производи пчеларства. Коришћење анималних производа за: исхрану,  фармацеутске сврхе, индустрију коже и конфекције, потребе кућне радиности и уређење ентеријера.