+

Енглески језик 1

Шифра предмета: TMP11/2G
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 4
Услов: предзнање енглеског језика у обиму средње школе

Циљ предмета је обнављање основних језичких структура и речника стеченог током претходног школовања и усвајање нових лексичких  јединица и граматичких структура које су у функцији стручног текста и језика струке уопште.

По завршетку курса студент  је оспособљен да чита стручну литературу, самостално проналази информације, пише краће форме стручних текстова и стиче нова знања из своје струке читајући текстове на енглеском језику.

Теоријска настава

У настави се недељно обрађује по једна тема из струке:

Divisions of the tree;
Divisions of the stem;
Trees and shrubs;
Evergreen and deciduous trees;
Broadleaved and coniferous trees;
Photosynthesis;
Properties of wood;
Wood microstructure;
Wood macrostructure….

Практична настава:

 увежбавање лексичких јединица и граматичких структура у функцији струке  и развијање језичких вештина (граматичка и лексичка вежбања, квизови, тестови, језичке игре, role-play, преводи, есеји, презентације….)