+

Пројектовање ентеријера

Шифра предмета: ТМП48Б1
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Уписана четврта година студија

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да пројектују ентеријере у којима доминира употреба дрвета као грађевинског материјала. Да на основу стечених знања могу самостално да процењују техничке, процесне и  инвестиционе могућности при реализацији пројекта.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: Уводно предавање- терминологија и правци, Елементи ентеријера: зидови, подови, плафони, степениште / Простор, Елементи ентеријера: прозори, врата, расвета / Светло, Принципи пројектовања ентеријера, Примена принципа пројектовања / Равнотежа и поредак, Изражајна средства / Боја, Студија случаја – елеманти ентеријера, Изражајна средства / Текстура и орнамент, Психолошки и социолошки аспекти ентеријера/ Корисник простора, Презентација пројеката ентеријера и професионална пракса, Реализација пројекта ентеријера , Студија случаја –пројекат ентеријера

Практична настава– студио: Простор и планирање – зидови, преграде, отвори, Обраде зидова / боје, материјали, текстуре, Обрада подова / материјали, примене, Преграде / конструкција и материјализација, Осветљење / типови светиљки, Основа спуштеног плафона са уградном расветом, Презентација 1 – елементи ентеријера, Степенице / материјализација и конструкција, Опремање и намештај по мери, Текстура и орнамент, Идејно решење  Презентација 2 – пројекат ентеријера