+

Projektovanje enterijera

Šifra predmeta: TMP48B1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Upisana četvrta godina studija

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu da projektuju enterijere u kojima dominira upotreba drveta kao građevinskog materijala. Da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da procenjuju tehničke, procesne i  investicione mogućnosti pri realizaciji projekta.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: Uvodno predavanje- terminologija i pravci, Elementi enterijera: zidovi, podovi, plafoni, stepenište / Prostor, Elementi enterijera: prozori, vrata, rasveta / Svetlo, Principi projektovanja enterijera, Primena principa projektovanja / Ravnoteža i poredak, Izražajna sredstva / Boja, Studija slučaja – elemanti enterijera, Izražajna sredstva / Tekstura i ornament, Psihološki i sociološki aspekti enterijera/ Korisnik prostora, Prezentacija projekata enterijera i profesionalna praksa, Realizacija projekta enterijera , Studija slučaja –projekat enterijera

Praktična nastava– studio: Prostor i planiranje – zidovi, pregrade, otvori, Obrade zidova / boje, materijali, teksture, Obrada podova / materijali, primene, Pregrade / konstrukcija i materijalizacija, Osvetljenje / tipovi svetiljki, Osnova spuštenog plafona sa ugradnom rasvetom, Prezentacija 1 – elementi enterijera, Stepenice / materijalizacija i konstrukcija, Opremanje i nameštaj po meri, Tekstura i ornament, Idejno rešenje  Prezentacija 2 – projekat enterijera