+

Енергетика у дрвној индустрији

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Упознавање студената са енергетским потројењима у преради дрвета, условима у којима треба да се одвија производња, енергетски биланси у погонима за прераду дрвета, производњa брикета и пелета, начин коришћења топлотне, електричне енергије и других видова енергије у погонима у дрвној индустрији.

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да самостално праве енергетске билансе са успехом управљају дрвним остатком у погонима за прераду дрвета и решавају проблеме везане за производњу и потрошњу енергије у погонима дрвне индустрије.

Упознавање са објектима за производњу топлотне (електричне) енергије у предузећима дрвне индустрије (пилане, фабрике фурнира, фабрике за производњу плоча на бази дрвета, фабрике намештаја, фабрике грађевинске столарије, фабрике за производњу пелета и брикета). Билансирање потреба за различитим видовима енергије потребних за производњу у поједним технологијама. Билансирање расположивих количина дрвних остатака, одређивање влаге и прорачун потенцијалне енергије која се може добити из измерених количина.