+

Energetika u drvnoj industriji

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Upoznavanje studenata sa energetskim potrojenjima u preradi drveta, uslovima u kojima treba da se odvija proizvodnja, energetski bilansi u pogonima za preradu drveta, proizvodnja briketa i peleta, način korišćenja toplotne, električne energije i drugih vidova energije u pogonima u drvnoj industriji.

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu da samostalno prave energetske bilanse sa uspehom upravljaju drvnim ostatkom u pogonima za preradu drveta i rešavaju probleme vezane za proizvodnju i potrošnju energije u pogonima drvne industrije.

Upoznavanje sa objektima za proizvodnju toplotne (električne) energije u preduzećima drvne industrije (pilane, fabrike furnira, fabrike za proizvodnju ploča na bazi drveta, fabrike nameštaja, fabrike građevinske stolarije, fabrike za proizvodnju peleta i briketa). Bilansiranje potreba za različitim vidovima energije potrebnih za proizvodnju u pojednim tehnologijama. Bilansiranje raspoloživih količina drvnih ostataka, određivanje vlage i proračun potencijalne energije koja se može dobiti iz izmerenih količina.